Karate träning mm

Karate träning

Kort information om karate

 

Karate är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan.

 

Karate är ursprungligen en speciell stridsmetod och ett självförsvarssystem utan vapen och har en månghundraårig historia.

 

Karaten är uppbyggd på att använda hela kroppen där slag, blockeringar och sparkar utgör grunden. Karate består av både offensiva och defensiva tekniker.

 

Karate betyder på japanska "tom hand" (kara = tom, te = hand) och är idag både ett modernt självförsvar och en tävlingsidrott.

Genom att träna karate lär man sig inte bara självförsvar utan får även en mångsidig motion och du utvecklar förmågan att hantera stress, kroppsmedvetande, andningsteknik och andra mentala och fysiska färdigheter. Du bygger även upp ett bättre självförtroende.

 

Det finns ett flertal olika skolor (stilar) inom karate. Den karate vi tränar inom JKA Sweden, Shotokan karate, räknas till de

traditionella karatestilarna och är störst i världen när det gäller antal utövare.

 

Hur går träningen till?

 

Ett vanligt träningspass i karate består av: uppvärmning (av hela kroppen), teknikträning (kihon, kata och kumite) samt styrketräning vanligtvis utan redskap. Efter att ha tränat karate i några månader får man bättre balans, mer smidighet och ett bättre självförtroende plus att du lär dig självförsvar och har roligt på köpet!


Förutom en allsidig uppvärmning ingår de tre komponenter: kihon, kata och kumite. Var och en spelar en avgörande roll för att kunna utveckla sin färdighet i karate.


Kihonträning (grundträning)

Består av slag, sparkar , blockeringar. Dessa tekniker tränas regelbundet, för att sträva efter att uppnå maximal effekt i respektive teknik måste teknikerna kontinuerligt tränas, de ska efter lång tids träning kunna utföras reflexmässigt. Förutom händer och fötter används på en mer avancerad nivå även knän, armbågar samt andra delar av kroppen.


Kata (form)

En serie av ett antal förutbestämda rörelser som simulerar försvar mot attacker från flera motståndare från olika håll. I dessa serier kombineras grundteknikerna i en serie av förutbestämda tekniker. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker och kroppsförflyttning åt olika håll. Svårighetsgraden på katorna ökar när man når högre bältesgrader.


Kumite (fighting/sparring)

Kontrollerad sparring med motståndare. Teknikerna är kontrollerade, men lätt kontakt med kontroll mot kroppen är tillåten, inte mot huvud eller hals.

Det finns fyra huvudgrupper kumite:
Fem- eller trestegs sparring - oftast för nybörjare.
Ippon kumite - förutbestämda grundtekniker.
Jiyu ippon kumite - en kombination av Ippon kumite och fri fighting.
Jiyu kumite - fri fighting som utförs med väl kontrollerade tekniker och man rör sig fritt.