Ordlista - karatetermer

Ordlista för japanska karate termer och räkneord

Ordlista för karate termer

A

Age: Lyfta upp

Age-uke: Uppåtgående blockering med armen

Age-zuki: Uppåtgående slag

Ate-waza: Genomträngande teknik

 

B

 

C

Choku: Rak

Choku-zuki: Rakt slag

Chudan: Bröst och magtrakten

Chudan-choku-zuki: Rakt slag mot bröst och magtrakten

Chudan-mae-geri: Spark mot bröst och magtrakten

Chudan-shuto-uke: Blockering med handkanten vid attack mot bröst och magtrakten

 

D

Dachi: Benställning

Dan-zuki: Mer än ett slag med samma arm

 

E

Empi: Armbåge

Empi-uchi: Armbågsteknik inåt i båge

 

F

Fudo-dachi: den ”orubbliga” ställningen eller ”rotställningen” ( fötterna parallella )

 

G

Gedan: Nedre delen av kroppen

Gedan-barai: Blockering nedåt

Gedan-choku-zuki: Rakt slag mot Gedan

Gedan-kekomi: Genombrytande spark mot Gedan

Gedan-tzuki: Slag mot Gedan

Gedan-uke: Blockering nedåt

Gi: Dräkt

Gyaku-zuki: Omvänt slag ( t.ex vänster arm då höger ben är framåt )

 

H

Hachiji-dachi: Avstånd höftbredd + 45 graders vinkel på fötterna

Haishu: Baksidan av handen

Haishu-uchi: Slag med Haishu

Haishu-uke: Blockering men Haishu

Haisoku: Ovansidan av foten ( vristen )

Haito: Området mellan pekfingrets kant och tummen

Haito-uchi: Slag med Haito

Hajime: Börja eller starta

Hangetsu-dachi: Benställning med knäna inåtriktade

Hangetsu kata: Formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi

Hanmi: Färdigställning med fötterna 45 grader framåt

Heiko-dachi: Avstånd höftbredd + fötterna rakt fram

Heisoku-dachi: Fötterna ihop riktade framåt

Hidari: Vänster

Hiji: Armbåge

Hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik

Hiji-uchi: Armbågsteknik inåt i båge

Hiraken: Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden

Hizagashira: Knäskålen

 

I

 

J

Jijy-kumite: Sparring (free-fighting)

Jodan: Ansiktet

Jodan-age-uke: Blockering uppåt vid attack mot ansiktet

Jodan-choku-zuki: Rakt slag mot ansiktet

Jodan-kekomi: Genombrytande spark mot ansiktet

Jodan-mae-geri: Spark framåt mot ansiktet

Juji-uki: Blockering med korsade armar

 

K

Kagi-zuki: Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90 graders vinkel

Kaisho: Öppen hand

Kakato: Häl

Kanku: Karateteknik

Karate: Kara = tom, te = Hand

Karate-gi: Karatedräkt

Kata: Formella övningar

Keage: Snärtig sparkteknik

Kekomi: Genombrytande sparkteknik

Kendo: Svärdstrid

Kentsui: Teknik med utsidan av handen när den är knuten

Kentsui-uchi: Slag med Kentsui

Keri: spark

Keri-waza: Sparkteknik

Kiba-dachi: Benställning med fötterna parallellt på sama linje, knäna utåtriktade

Kihon kumite: Grundsparring

Kizami-zuki: Slag med främre handen

Kokutsu-dachi: Benställning med 2/3 av tyngden på bakre benet

Ko-shi: Främre trampdynan

Kumite: Sparring

 

L

 

M

Ma-ai: Avståndsbedömning

Mae-ashi-geri: Spark framåt med främre benet

Mae-empi-uchi: Armbågsteknik framåt

Mae-geri: Spark framåt

Mae-geri-keage: Snärtig spark framåt

Mae-geri-kekomi: Genombrytande spark framåt

Mae-hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik framåt

Mae-tobi-geri: "Flygande" spark framåt

Makiwara: En bräda att slå på för att träna fokusering

Mawashi-geri: Rundspark

Mawashi-zuki: Rundslag

Migi: Höger

Mikazuki-geri: Rundspark med insidan av foten

Modotte: Befallning att återvända till den ursprungliga platsen

Mokusu: Befallning till meditation eller stilla kontemplation före eller efter lektionen

Morote-uke: Blockering där båda händerna används

Musubi-dachi: Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45 grader

 

N

Nagashi-uke: Blockering vid förflyttning bakåt

Nagashi-zuki: Slag under förflyttning

Naotte: Slappna av

Neko-ashi-dachi: Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft

Nidan-geri: Dubbel "flygande" framåtspark

Nihon-nukite: Handteknik med två fingrar

Nukite: De tre främre fingertopparna användes

 

O

Obi: Bälte

Oi-zuki: Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet

Otagainirei: Hälsa mot varandra

Otoshi-empi-uchi: Armbågsteknik nedåt

Otoshi-uke: Blockering rakt nedåt med armen

Otoshi-hiji-ate: Se Otoshi-empi-uch

 

P

 

Q

 

R

Rei: Hälsa, buga

Reinoji-dachi: Benställning där fötterna formar ett L

Rensoku-geri: Kombinationsspark

Renzuki: Alternerade slag med båda händerna

 

S

Sanchin-dachi: Benställning med en fot på 30 graders axelavstånd bakom främre foten, knäna inåt pressade

Sanren-zuki: Tre slag i följd

Seiken-choku-zuki: Rakt slag där knogarna träffar

Seiretsu: Uppställning

Seisa: Sitt ned

Sensei: Lärare, instruktör

Sensei ni rei: Bugning mot läraren

Shizen-tai: Naturlig position med benen

Shomen: Huvudväggen

Shomen ni rei: Bugning frammåt

Shuto: Handkanten mellan lillfingret och handleden

Shuto-uchi: Slag med Shuto

Shuto-uke: Blockering med Shuto, med böjd arm

Sochin-dachi: Diagonal bredbent benställning

Sokuto: Fotens yttre kant

Sokuto keage: Snärtig sparkteknik med Sokuto

Soto-uke: Blockering med handleden, utifrån in mot centrum

Suki: Öppnande, inledning

 

T

Tameshi-wari: Test av teknikernas styrka

Tanden: Medelpunkt

Tate: Uppåt

Tate-empi-uchi: Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-hiji-ate: Uppåtriktad armbågsteknik

Tate-shuto-uke: Blockering med Shuto, med rak arm

Tate-zuki: Rakt slag med knytnäven lodrät

Tatte: En befallning att resa sig upp från Seisa positionen

Teiji-dachi: Benställning formad som ett T med 30 cm avstånd mellan fötterna

Teisho: Nedre kanten av handflatan

Teisho-uchi: Slag med Teisho i båge

Teisho-uke: Blockering med Teisho

Teisho-zuki: Rakt slag med Teisho

Te-nagashi-uke: Följsam blockering med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt

Te-osae-uke: Blockering nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt

Tobi-geri: Hoppspark

Tobi-yoko-geri: Hoppspark åt sidan

Tsuki: Rakt slag

Tsuki-wasa: Tsuki tekniker

 

U

Uchi: Slag i båge

Uchi-hachiji-dachi: Benställning med fötterna 45 grader inåt, samt höftbredds avstånd

Uchi-uke: Blockering med handleden inifrån och ut

Uchi-Wasa: Uchi tekniker

Uke: Blockering

Uraken: Baksidan av knytnäven

Uraken-uchi: Slag med Uraken

Ura-zuki: Rakt slag med knyten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd

Ushiro: Bakåt

Ushiro-geri: Bakåtriktad spark

Ushiro-empi-uchi: Bakåtriktad armbågsteknik

Ushiro-hiji-ate: Bakåtriktad armbågsteknik

 

W

Wan: Arm

 

Y

Yoko: Sida, tvärs

Yoko-empi-uchi: Armbågsteknik åt sidan

Yoko-geri: Spark åt sidan

Yoko-geri-keage: Snärtig spark åt sidan

Yoko-geri-kekomi: Genombrytande spark åt sidan

Yoko-hiji-ate: Armbågsteknik åt sidan

Yoko-kekomi: Genombrytande spark åt sidan

Yoko-tobi-geri: Hoppspark åt sidan

 

Z

Zenkutsu-dachi: Benställning med 60% av tyngden på främre benet. Avstånd 80-100 cm mellan främre och bakre foten. Höftbredds avstånd i sidled. Främre foten lätt inåtriktad, bakre foten maximalt framåt vriden.


Räkneord

Räkna på Japanska:

  

ich - ett

 

ni - två

 

san - tre

 

shi - fyra


go - fem

 

roku - sex

 

shichi - sju

 

hachi - åtta

 

ku - nio

 

ju - tio